Каталог

Качество- Екстра

Равномерно оцветена,  радиална и тангенциална структура на дървесината без беловина и чепове.
Допустимо е наличието на златна нишка.
Изглед:
Покажи:
Ред: